Kommissionens ordförande och ledamöter

Ordförande


Mats Melin


Ledamöter


Shirin Ahlbäck Öberg
Professor i statskunskap vid Uppsala universitet


Ann Enander
Professor emeritus i ledarskap vid Försvarshögskolan

Vesna Jovic
Kommundirektör i Järfälla


Camilla Lif
Präst och kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, Svenska kyrkan


Torsten Persson
Professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet


Göran Stiernstedt
Docent


Mats Thorslund
Professor emeritus i socialgerontologi vid Karolinska Institutet