Kommissionens ordförande och ledamöter

Ordförande

Mats Melin
mats.melin@regeringskansliet.se
f.d. justitieråd
08-405 51 71
073-061 21 14

Ledamöter

Shirin Ahlbäck Öberg
Professor i statskunskap vid Uppsala universitet
shirin.ahlback@statsvet.uu.se

Ann Enander
Professor emeritus i ledarskap vid Försvarshögskolan
Ann.Enander@fhs.se

Vesna Jovic
Socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, tidigare VD Sveriges Kommuner och Regioner
vesna.jovic@akademssr.se

Camilla Lif
Präst och tf. kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, Svenska kyrkan
camilla.lif@svenskakyrkan.se

Torsten Persson
Professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet
torsten.persson@iies.su.se

Göran Stiernstedt
Infektionsläkare och docent
goran.stiernstedt@ki.se

Mats Thorslund
Professor emeritus i socialgerontologi vid Karolinska Institutet
mats.thorslund@ki.se