Delbetänkande 2 – Sverige under pandemin SOU 2021:89

Allt material för delbetänkande 2 publicerades : 2021-10-29

Dokument för nedladdning

Delbetänkandet går att beställa i tryckt format här.


Underlagsrapporter

Om författarna

Jan Albert, professor i smittskydd, speciellt klinisk virologi, Karolinska Institutet. Överläkare vid Karolinska
Universitetssjukhuset. Ordförande i Karolinska Institutets Covid-19 expertgrupp.

Matilda Almgren, specialistsjuksköterska i intensivvård och doktor i medicinsk vetenskap, Region Skåne.

Gunnar Andersson, professor i demografi, Stockholms universitet.

Jonas Björk, professor i epidemiologi, Lunds universitet.

Rasmus Broms, docent i statsvetenskap, Göteborgsbuniversitet.

Carl Dahlström, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Sven Drefahl, docent i demografi, Stockholms universitet.

Robert Dyrdak, specialistläkare och doktorand vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet.

Anders Ekbom, professor i epidemiologi vid Karolinska Institutet.

Bengt Gerdin, seniorprofessor, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, plastikkirurgi, Uppsala universitet. Tidigare överläkare vid Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Åsa Hallgårde, specialist i infektionssjukdomar, har tidigare varit verksamhetschef för infektionskliniken i Lund, ordförande för Svenska infektionsläkarföreningen, samt regional chefläkare på Region Skåne.

Arizo Karimi, biträdande lektor i nationalekonomi, Uppsala universitet.

Anna Meyer, doktorand vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet.

Karin Modig, docent i epidemiologi vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet.

Eleonora Mussino, docent i demografi, Stockholms universitet.

Jenna Najar, läkare och doktor i medicinsk vetenskap, Göteborgs universitet.

Peter Nilsson, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.

Marina Nistotskaya, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Helena Svaleryd, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet.

Jonas Vlachos, Professor i nationalekonomi, Stockholmsuniversitet.

Åke Örtqvist, specialist i infektionssjukdomar och docent vid Karolinska Institutet. Har varit Smittskyddsläkare i Region Stockholm och innan dess överläkare och verksamhetschef vid infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.