Slutbetänkande SOU 2022:10

Allt material för Slutbetänkande publicerades : 2022-02-25

Presentation av slutbetänkandet i Riksdagen

Dokument för nedladdning

Slubetänkandet går att beställa i tryckt format här.


Underlagsrapporter


Om författarna

Frederic Bouder, Professor in Risk Management at The Centre for Risk Management and Societal Safety (SEROS), University of Stavanger, Norway.

Joel Rasmussen, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet.

Lisa Laun, docent i nationalekonomi, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Adrian Adermon, doktor i nationalekonomi, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Patrik Lind, utredare, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Martin Olsson, filosofie doktor, Institutet för Näringslivsforskning.

Jan Sauermann, docent i nationalekonomi, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Anna Sjögren, docent i nationalekonomi, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Torben T. Andersen, professor, Department of Economics and Business Economics, Aarhus University, Denmark.

Steinar Holden, professor, Department of Economics, University of Oslo, Norway.

Seppo Honkapohja, professor emeritus (senior fellow), Department of Economics, Aalto University School of Business, Finland.

Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi, nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi, nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Torsten Persson, professor i nationalekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.

Anders Åkerman, Førsteamanuensis, Avdeling for samfunnsøkonomi og finans, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, Norge.