Kommissionens publikationer

Här kommer de publikationer som kommissionen tar fram finnas tillgängliga för nedladdning. Läs mer om vårt uppdrag och tidsplan här.


*Delbetänkandet ”Äldreomsorgen under pandemin” finns även att köpa i tryckt format hos Norstedts Juridik


Publications in english

Pressmeddelanden

Här publiceras kommissionens pressmeddelanden löpande.